Welcome - Καλωσήλθατε.

Service Name

Καλωσόρισμα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως Οργανωτική Επιτροπή, έχουμε  την τιμή να σας προσκαλέσουμε  στο " Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς - 2015 "  ("Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage- 2015").

Από τις 24  έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2015 θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία και εμπειρίες στον τομέα της έρευνας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να συζητήσουμε τις τρέχουσες και επερχόμενες εξελίξεις στον τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Πρόσκληση για συμμετοχή στο Συνέδριο αφορά :
 • Επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων  , όλων των βαθμίδων ,  με ειδίκευση στην Αρχαιολογία ,Ιστορία, Γεωλογία, Βιολογία ,Ανθρωπολογία ,Χημεία, Πληροφορική ,Φυσική ,Μαθηματικά ,Πολιτισμική Πληροφορική, Πολυτεχνεία (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί ,Αρχιτέκτονες κ.ά. ) , Συντηρητές Ανασκαφικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης ,Γραφιστικές Τέχνες  κ.α. ,ειδικότητες δηλ. που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο μεγάλο  θέμα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού , Εφορειών Αρχαιοτήτων ,ICOMOS, Μουσείων ,Γενικών Αρχείων του Κράτους ,κρατικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών ,Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Εκκλησιών,Oμοσπονδιών, Συλλόγων Επιστημόνων , Ένωση Ελλήνων Συντηρητών, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, Ένωση Αρχαιολόγων, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, ΙCOM Ελλάδος και Κύπρου, Συλλογικοτήτων ,Μελετητικών Εταιριών, Φορείς υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. όπως και τους  αντίστοιχους Φορείς της Κύπρου.
 • Στελέχη άλλων Υπουργείων και ΟΤΑ Α' και Β΄ Βαθμού
 • Έλληνες και Κύπριους που εργάζονται σε Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα σχετικά με τον Πολιτισμό
 • Έλληνες και Κύπριους Φοιτητές Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων
 • Ανεξάρτητους Επιστήμονες και Ερευνητές στην Ελλάδα,  Κύπρο και όλο τον κόσμο
 • Γενικά ,κάθε ενδιαφερόμενο σε θέματα ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τα Συνέδρια Euromed (Λεμεσός -Κύπρος), που έχουν καταξιωθεί παγκόσμια, καθώς και η στενή συνεργασία με όλους τους Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές ,θα  αποτελούν, πλέον, σταθερά ορόσημα στο αέναο ταξίδι της ανακάλυψης μέσω της αναζήτησης νέων γνώσεων για την κοινή μας ιστορία και την προστασία και τη διατήρηση της για τις επόμενες γενιές.
Επίσης, μας δίνουν και μια μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και να επανεξετάσουμε τα αποτελέσματα, να πάρουμε ιδέες και έμπνευση.
Η κοινή ευρωπαϊκή και διεθνής έρευνα δημιουργεί πράγματι το επιστημονικό υπόβαθρο και την υποστήριξη για μια τέτοια αλλαγή.

To "Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς - 2015"  ("Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage 2015" ) αποτελεί μια πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς -ΤΕΠΑΚ (Κύπρος) και του Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" -Δευτεροβάθμιος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Θεσσαλία-Ελλάδα), ως αποτέλεσμα του Συμφώνου Συνεργασίας τους πάνω στις Επιστήμες , που συνεργάζονται στενά με το  Eργαστήριο Μη Καταστροφικών Τεχνικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. για την υλοποίησή του .

Η προσπάθεια αυτή που έχει την  υποστήριξη της Πολιτείας,  του  Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (Θεσσαλία) ,της Περιφέρειας Θεσσαλίας ,του Δήμου Βόλου ,του Δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας και πολλών άλλων Φορέων , θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός μεγάλου θεσμού διεθνούς  εμβέλειας ,που θα διοργανώνεται κάθε δύο (2) χρόνια στην Ελλάδα  (2015,2017,...) και θα φέρνει κοντά όλη την επιστημονική κοινότητα ,που με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στο μεγάλο θέμα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς όχι μόνο της Ελλάδας ,αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην προσπάθεια αυτή καλούνται να συμμετάσχουν και άλλα Πανεπιστήμια από την Ελλάδα ,σε συνεννόηση  με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου .

Ο χώρος της διοργάνωσης βρίσκεται στο Κτίριο 'ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι εργασίες του Συνεδρίου (κεντρικές ομιλίες και τελετή έναρξης και λήξης ,Posters, Coffee Breaks  κλπ.) θα λάβουν χώρα στα Αμφιθέατρα "I. ΚΟΡΔΑΤΟΣ" και "Γ. ΣΑΡΑΤΣΗΣ", καθώς επίσης και σε χώρους του Πανεπιστημίου ,που διαθέτουν όλα τα μέσα βιντεοπροβολών και γρήγορο ΙΝΤΕΡΝΕΤ.


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην τεχνολογία. Οι φυσικές μεταβολές, οι πολεμικές συγκρούσεις και οι τεχνητές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, καθώς και οι τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, αποτελούν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολυσυλλεκτικό σκηνικό και μια πρόκληση για την κοινωνία.
Η στενή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών, των φορέων χάραξης πολιτικής και των αρχών σε διεθνές επίπεδο, είναι αναγκαία για την έρευνα, την ανάπτυξη και την τεχνολογία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιστημονικά έργα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς λαμβάνουν ήδη χρηματοδότηση από το κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την UNESCO για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Μέσω της οικονομικής στήριξης και συνεργασίας, επιτεύχθηκαν σημαντικά αποτελέσματα και δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με την υποστήριξη επαγγελματιών από πολλές χώρες.
Τα Ευρωπαϊκά Συνέδρια για την έρευνα και την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα το ανά διετία Ευρω-Μεσογειακό Συνέδριο(EUROMED) ,του οποίου την τεχνογνωσία και στήριξη θα έχουμε στο  Πανελλήνιο Συνέδριο με  το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου , το οποίο και θα μεταφέρει την  τεχνογνωσία του  στη διοργάνωση τέτοιων επιστημονικών Συνεδρίων, προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την επόμενη μέρα ,που δεν είναι άλλη από την οργάνωση μιας πανεθνικής Προσπάθειας για τη διάσωση του Ελληνικού Πολιτισμού .

Το πρόγραμμα του μοναδικού αυτού συνεδρίου θα περιλαμβάνει δεκάδες  εξαιρετικές προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, καθώς και επιδείξεις από τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία, γεγονός που αντικατοπτρίζει το ευρύ πεδίο των εργασιών μας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στο Πανελλήνιο Συνέδριο , που είναι αφιερωμένο στην προστασία, διατήρηση και ψηφιακή τεκμηρίωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αναμένεται να συμμετάσχουν φορείς χάραξης πολιτικής (εκπρόσωποι υπουργείων), επαγγελματίες, Πανεπιστημιακοί καθηγητές, Ερευνητές από πολλά Ερευνητικά Εργαστήρια της Ελλάδος και του Εξωτερικού ,  φοιτητές και απεσταλμένοι από διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ,που πρωτοπορούν στο χώρο της Ψηφιοποίησης , της Έρευνας και της Καινοτομίας .

Ο απώτερος στόχος του  Πανελλήνιου Συνέδριου Ψηφιοποίησης  Πολιτιστικής Κληρονομιάς-2015 , είναι να φέρει σε επαφή όσο το δυνατόν περισσότερους  φορείς με διαφορετικό υπόβαθρο, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αμοιβαίας κατανόησης των αναγκών και των απαιτήσεων, καθώς και των τεχνικών μέσων για την κάλυψή τους.
Ως εκ τούτου, ο κοινός μας στόχος είναι να επικεντρωθούμε στη διεπιστημονική και πολυεπιστημονική έρευνα της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η χρήση των τεχνολογιών αιχμής για την προστασία, διατήρηση, συντήρηση, μαζική ψηφιοποίηση και την απεικόνιση / παρουσίαση του περιεχομένου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι, έργα τέχνης, μνημεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, κλπ).  Την ίδια στιγμή, η διοργάνωση έχει ως στόχο να καλύψει θέματα που αφορούν την έρευνα προς άμεση αξιοποίηση, παρουσιάζοντας την αποδοχή που έχουν οι νέες βιώσιμες προσεγγίσεις και οι νέες τεχνολογίες από την κοινότητα των χρηστών, τις ΜμΕ, τους ιδιοκτήτες έργων τέχνης, τους μάνατζερ, τους διοικητές και τους συντηρητές των έργων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αφενός είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφετέρου είναι χρήσιμο να ενημερώνονται οι ευρωπαίοι πολίτες για τις τελευταίες εξελίξεις και τα επιστημονικά επιτεύγματα στον τομέα αυτό.
Για το λόγο αυτό η έκθεση αφίσας, καθώς και ειδικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου, θα είναι αφιερωμένες στην ευαισθητοποίηση (επαφή) του κοινού για το σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Οι Στόχοι του Συνεδρίου είναι:

 1. Να επισημάνει το ρόλο της ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων και συνεργασιών .
 2. Να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ για την προστασία, αποκατάσταση, συντήρηση και ψηφιοποίηση (e-τεκμηρίωση) της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  και να αξιολογήσει τη θετική συμβολή της καινοτόμας έρευνας και των εξελίξεων στην πολιτιστική κληρονομιά για την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 3. Να διαδώσει τα αποτελέσματα της καινοτόμου έρευνας και των εξελίξεων στην πολιτιστική κληρονομιά της ΕΕ, που αποκτήθηκαν σε μεγάλες ερευνητικές εγκαταστάσεις, και να συζητήσει τις νέες εξελίξεις και καινοτομίες στον τομέα των ερευνητικών υποδομών.
 4. Να συζητήσει και να εδραιώσει το συντονισμό των εθνικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς  στην Ευρώπη και τον κόσμο.
 5. Να βελτιώσει, να τροποποιήσει και να δημοσιεύσει τις κυριότερες ιδέες και τα οράματα τεχνολογικών μεθόδων που ανοίγονται στο σύνολο του τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς , στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος-πλαισίου Horizon 2020 της ΕΕ (2014-2020).
 6. Να προβάλει τη σχέση των πρακτικών της διατήρησης με τη σύγχρονη νομοθεσία, ιδίως αυτές που χρησιμοποιούν οι ΜμΕ, τα προβλήματα που συνοδεύουν τα “ορφανά έργα”, η απάτη και η εγκληματικότητα που παρουσιάζονται στην αγορά κινητών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, θέματα υγείας και ασφάλειας στις πρακτικές της διατήρησης.
 7. Να συζητήσει την επίδραση της έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών και των οδηγιών της ΕΕ στην Πολιτιστική Κληρονομιά , και τον μετριασμό των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων.
 8. Να υπογραμμίσει και συζητήσει το ρόλο των σημερινών και των μελλοντικών εξελίξεων στις διεθνείς δραστηριότητες, συμφωνίες και συνεργασίες:
• Ενάντια στην κατεδάφιση ή / και τις λεηλασίες της Πολιτιστικής Κληρονομιάς  (UNESCO, Interpol, Europol, ICOMOS, ICCROM κλπ).
• για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση και διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς  (Google, UNESCO, Παγκόσμια Βιβλιοθήκη, mSoft κλπ)
• για την καθιέρωση προτύπων στον τομέα της  Πολιτιστικής Κληρονομιάς
• για τις συνθήκες (όπως η Συνθήκη της UNESCO για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς , Σήμα της ΕΕ για Πολιτιστική Κληρονομιά , WHL κλπ)
• για την παρακολούθηση, προστασία και παρουσίαση σε όλο τον κόσμο της χρήσης καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ στον τομέα της Πολιτιστικής  Κληρονομιάς .
• σχετικά με τις νομικές και ηθικές διαστάσεις του τομέα πληροφοριακών συστημάτων για την Πολιτιστική Κληρονομιά .

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων στο θέμα της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος
 • Γνωριμία των Επιστημόνων μεταξύ τους και δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και διασύνδεσης των Πανεπιστημίων μεταξύ τους ,με κοινό τόπο την Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού
 • Ανταλλαγή επιστημονικών εμπειριών μέσα από το Συνέδριο και τα Meetings  
 • Σύναψη Συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο
 • Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών για την ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού και των Μνημείων (Αρχαιολογικών και Βυζαντινών)
 • Δημιουργία ενός διεθνούς Δικτύου μεταξύ Ελληνικών Ερευνητικών Εργαστηριών και αυτών του εξωτερικού
 • Ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού
 • Ανάπτυξη τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα , ως προορισμού Πολιτιστικού Τουρισμού
 • Θεσμοθέτηση του μεγάλου αυτού γεγονότος και πραγματοποίησή του κάθε δύο χρόνια στην Ελλάδα (2015,2017,2019 κλπ)
 • Δημιουργία ενός PORTAL και ενός Διαρκούς Φόρουμ της Επιστημονικής Κοινότητας ,για την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων ,μεθόδων και καλών πρακτικών
 • Δημιουργία εταιρικών σχημάτων (Partners)  ,για την υποβολή καινοτόμων προτάσεων και διεκδίκηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών ,κυρίως, Προγραμμάτων και Πόρων που αφορούν τον
 • Πολιτισμό
 • Διεθνείς συνεργασίες
 • Γνωριμία και διασύνδεση μεταξύ των ερευνητικών ομάδων σε διεθνές επίπεδο


Όλες οι λεπτομέρειες και τα νεώτερα στοιχεία για το Συνέδριο θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα www.euromed2015.eu , απ' όπου και θα ενημερώνεστε για κάθε εξέλιξη.
Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στο συνέδριό μας.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν τα μέγιστα από τη διοργάνωση και θα αποδειχτεί αυτή ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μεγάλη προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτισμού ,που έχει τον σεβασμό και τον θαυμασμό όλης της υφηλίου.
Σας περιμένουμε στο Βόλο και στη Θεσσαλία ,στις 24 έως και 26 Σεπτεμβρίου 2015 ,στη μεγάλη συνάντηση της ψηφιακής τεχνολογίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά ,στο παραλιακό συγκρότημα "ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ" του  Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας .

Καλή μας αντάμωση!


Η Οργανωτική Επιτροπή


www.euromed2015.eu